Основно съдържание

Разлагане на множители

За този урок

Научи как да представяш полиномни изрази като произведение от линейни множители. Например представи x^2+3x+2 като (x+1)(x+2).