Основно съдържание

Разлагане на множители

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1600 точки за майсторство!

За този урок

Научи как да представяш полиномни изрази като произведение от линейни множители. Например представи x^2+3x+2 като (x+1)(x+2).