Основно съдържание
Научи как да преобразуваш квадратни корени (и изрази, които ги съдържат) така, че да няма точни квадрати под знака за корен. Например преобразувай  √75 като 5⋅√3.