Текущ час:0:00Обща продължителност:1:07

Видео транскрипция

Дадени са първите 4 члена от една аритметична прогресия. Имаме минус 8, минус 14, минус 20 и минус 26. Кой е 5-тият член от редицата? Трябва само да намерим следващият член. В една аритметична прогресия всеки член се различава от предходния с еднаква величина. Разликата от минус 8 до минус 14 е 6, и след това отново е 6, за да стигнем до минус 20, и след това отново е 6, за да стигнем до минус 26, така че слизаме надолу с 6 отново, за да получим минус 32. Минус 32. Нека решим още няколко от тези задачи. Дадени са първите 5 члена на една аритметична прогресия. Какъв е 6-тият член? Разликата между 2 и минус 1 е 3. Изваждаме 3 от 2 и получаваме минус 1. Изваждаме 3 от минус 1 и получаваме минус 4. Изваждаме 3 от минус 4 и получаваме минус 7. Изваждаме 3 от минус 7 и получаваме минус 10. По същия начин изваждаме 3 от минус 10 и получаваме минус 13. Надявам се, че това изясни нещата.