If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Системи от уравнения

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 100 точки за майсторство
Упражнения
Системи от уравнения с елиминиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнение за системи от уравнения с елиминиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни системи от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Брой на графичните решения на система от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Брой на алгебричните решения на една система от уравненияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Линейни системи от уравнения: кулминацияОтговори вярно на 4 от 5 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Текстови задачи за годиниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Словесни задачи за системи от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със системи от уравнения: кулминацияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1200 точки за майсторство!

За този урок

Научи как да тълкуваш и решаваш системи линейни уравнения