Системи от уравнения

Упражнения

Системи от уравнения с елиминиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнение за системи от уравнения с елиминиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни системи от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Брой на графичните решения на система от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Брой на алгебричните решения на една система от уравненияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Учи

Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок

Упражнения

Линейни системи от уравнения: кулминацияОтговори вярно на 4 от 5 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Текстови задачи за годиниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Словесни задачи за системи от уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със системи от уравнения: кулминацияОтговори вярно на 5 от 6 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи как да тълкуваш и решаваш системи линейни уравнения