Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:35

Преобразуване на изрази чрез използване на структурата

Видео транскрипция

Нека а + b = 0. Кой от дадените изрази е равен на а по b? Както винаги препоръчвам, спри видеото на пауза и виж дали можеш да го решиш самостоятелно. Това всъщност са доста забавни задачи. Добре, нека видим дали можем да извършим малко преработване. Казано ни е, че а + b = 0. Ако извадим b от двете страни, ще получим... Ако извадя b от двете страни, ще получа а = –b. И така, на колко е равно а по b? Мога да го напиша по няколко начина. Мога да заместя а с минус b, тъй като знаем, че а е равно на минус b. В този случай а по b ще бъде минус b по b, което е равно на минус b на квадрат. Друг вариант е вместо израза а е равно на минус b да използвам израза b е равно на минус а, ако умножим двете страни по минус 1... И така, b е равно на минус а. Така че вместо да замествам а, бих могъл да заместя b с минус а. По този начин изразът ще бъде а по минус а, което е равно на минус а на квадрат. Да видим кои от тези отговори имаме тук? Имаме b на квадрат, но не минус b на квадрат. Виждаме минус а на квадрат там. Така че се чувствам добре. Чувствам се сигурен за този отговор.