Линейни уравнения и графики

Упражнения

Уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнение на права по дадени две точки от праватаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи повече за линейните уравнения с две неизвестни и как могат да бъдат представени графично и като стойности в таблица.