Основно съдържание

Линейни уравнения и графики

Учи
Въведение в линейни уравнения с две неизвестниРешения на уравнения с две неизвестниРазработен пример: решения на уравнения с две неизвестниНамиране на решенията на уравнения с 2 неизвестни
Упражнения
Решения на уравнения с две неизвестниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери решенията на уравнения с две неизвестниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение в пресечни точкиПресечна точка на права с ОxПресечни точки от уравнениеПресечни точки от таблицаПреглед за пресечни точки на права с Оx и Оy
Упражнения
Пресечни точки от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Пресечни точки от уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Пресечни точки от таблицаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение към ъглов коефициент (наклон)Положителен и отрицателен ъглов коефициент (наклон)Разработен пример: ъглов коефициент (наклон) от графикаРешен пример: ъглов коефициент (наклон) при дадени две точкиЪглов коефициент (още примери)Преговор за ъглов коефициент (наклон)
Упражнения
Намиране на ъглов коефициент (наклон) от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на ъглов коефициент (наклон) при дадени две точкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Ъглов коефициент (наклон) на хоризонтална праваХоризонтални и вертикални прави
Упражнения
Хоризонтални и вертикални правиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение към уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точкаВъведение към уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точкаРешени примери: въведение към уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка
Упражнения
Учи
Графика от уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точкаПострояване на графика от уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с OyПострояване на графика от уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Oy – преговор
Упражнения
Учи
Уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от графикаСъставяне на уравнения по дадени ъглов коефициент и пресечна точкаУравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка на правата с оста OyУравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от две точкиЗадачи за уравнения по дадени ъглов коефициент и пресечна точкаПреговор на уравнения по дадени ъглов коефициент (наклон) и пресечна точка
Упражнения
Уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнение на права по дадени две точки от праватаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение към линейно уравнение по дадени точка и ъглов коефициентУравнения по дадени точка и ъглов коефициент и уравнение по дадени пресечна точка и ъглов коефициентПреглед на уравнение по дадени точка и ъглов коефициент
Упражнения
Уравнение по дадени точка и ъглов коефициентОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Въведение към нормалния вид на линейните уравненияПострояване на графика на линейно уравнение: 5x+2y=20Преобразуване на уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка в уравнение в нормален видПреглед на нормалния вид
Упражнения
Графика на линейно уравнение в нормален видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Превръщане на линейни уравнения в нормален видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Ъглов коефициент от уравнениеПреобразуване на линейни уравнения в различни видовеВидове линейни уравнения - преглед
Упражнения
Ъглов коефициент от уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Линейни уравнения от произволен видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи повече за линейните уравнения с две неизвестни и как могат да бъдат представени графично и като стойности в таблица.