Построяване на графика от уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Oy – преговор

Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с ординатната ос е във вида y=mx+b, където m е ъгловият коефициент (наклонът), а b е ординатата на пресечната точка с оста y. Можеш да използваш този вид на линейното уравнение, за да начертаеш графиката му в координатна система x-y.
Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с Oy е y=mx+by=mx+b, където mm е ъгловият коефициент, а bb е ординатата на пресечната точка с оста yy.
Уравнението на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка е подходящо, когато чертаеш графики.
Представи си например, че имаме уравнението y=2x+7y=2x+7 и от нас се иска да го начертаем.
От уравнението виждаме, че ординатата на пресечната точка с оста yy е 77.
И знаем също, че ъгловият коефициент е 22.
Ъглов коефициент=ΔyΔx=21=2\text{Ъглов коефициент}=\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{2}{1}=2
Следователно за всяка единица, с която се придвижваме надясно, трябва да се придвижим нагоре с две единици:
Ето получения чертеж:
Искаш ли да научиш повече за чертането на права от уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка? Виж това видео.

Упражнения

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение.
Зареждане