Основно съдържание

Неравенства (системи и графики)

Упражнения
Графично представяне на неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Неравенства с две неизвестни от техните графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Системи от неравенства: графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Текстови задачи с линейни неравенства с две неизвестниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със системи от неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Анализ на структури с линейни неравенстваОтговори вярно на 5 от 6 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще изучаваме неравенства от вида x+2y>5 и ще ги чертаем. Това ще ни помогне да видим решенията им. Ще разгледаме също системи от неравенства (няколко неравенства едновременно) и ще ги използваме, за да опишем ситуации от реалността.