If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Неравенства (системи и графики)

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Графично представяне на неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Неравенства с две неизвестни от техните графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Системи от неравенства: графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Текстови задачи с линейни неравенства с две неизвестниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи със системи от неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Анализ на структури с линейни неравенстваОтговори вярно на 5 от 6 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за майсторство!

За този урок

В тази тема ще изучаваме неравенства от вида x+2y>5 и ще ги чертаем. Това ще ни помогне да видим решенията им. Ще разгледаме също системи от неравенства (няколко неравенства едновременно) и ще ги използваме, за да опишем ситуации от реалността.