Зареждане

Видео транскрипция

Разгледай формулата P е равно на W делено на t, където P представя мощност, W представя работа и се измерва в джаули, а джаулите могат да бъдат изразени като килограми по метри на квадрат за секунди на квадрат, а t представя времето и се измерва в секунди. Когато започнеш часовете по физика, ще се запознаеш с това какво са джаулите, които могат да бъдат изразени като килограми по метри на квадрат за секунди на квадрат и какво представлява мощност. Но тук ще се научим да преработваме тези единици така, че те да имат смисъл. Трябва да изберем подходящата мерна единица за мощност. Това, което сме виждали много пъти в математическите ни занимания, е, че на определено ниво можеш да преработваш единиците по начини, подобни на тези за променливите или числата. И така, ако мощността е равна на работата, разделена на времето, можем също така да кажем, че единиците за мощност ще бъдат единиците за работа, разделени на единиците за време. И така, единиците за работа... единиците за работа тук са джаули. Можем да напишем, че ще имаме джаули за... и след това единиците за време са секунди. Можем да кажем, че имаме джаули за секунда. Но тук не виждаме джаули за секунда като отговор, така че вероятно трябва да разложим джаулите като килограми по метри на квадрат за секунди на квадрат. Нека го направим. Това ще бъде равно на джаули и можем да го напишем отново като килограм по метри на квадрат върху секунди на квадрат и ще разделим всичко това на секунди. Какво ще бъде това? Ами можем да го напишем – това ще бъде килограми (аз умишлено се опитвам да не прескачам никакви стъпки) килограми по метри на квадрат за секунди на квадрат, делено на секунди е същото като умножаването по 1 върху секунди. Така че имаме по 1 върху секунди. Ако преработим тези единици по начина, по който можем да преработваме неща като променливи, това ще бъде равно на... В числителя ще имаме килограми по метри на квадрат, или килограми по квадратни метри, върху знаменателя, в който имаме секунди на квадрат по секунди. Тук се получава секунди на трета степен. Единият от начините да изразим единиците за мощност може да бъде килограм по метри на квадрат за секунди на трета. Виждаме, че това е първият отговор, килограми по метри на квадрат за секунди на трета.