Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:27

Тълкуване на единици във формули: нововъведени единици

Видео транскрипция

Казано ни е да разгледаме формулата Y = 2C/P, където Y представя реколтата от моркови. C представя броя на очакваните моркови, а P представя броя на растенията. Избери подходящата единица за измерване на реколтата от моркови. Тук е важно да осъзнаем, че можем да преработваме единиците, както бихме преработили алгебрични променливи. И по този начин тук например ако казваме, че реколтата ще бъде два пъти броя на очакваните моркови, разделен на броя на растенията, търсените единици ще бъдат... Всъщност можем да сложим някакви числа тук, за да го направим малко по-интересно. Нека кажем, че C е равно на 10 моркова. Аз просто си измислям тези числа. Просто се надявам, че има логика в това, което ще направя. И нека кажем, че P е равно на... не знам... 30 растения. P е равно на 30 растения. Като използваме тази формула, Y ще бъде равно на 2 по 10 моркова, делено на P, което в този случай е 30 растения. Така че имаме 2 по 10 моркова, това ще бъде 20 моркова. Така че можем да напишем числителя като – това са 20 моркова, разделени на 30 растения. Това ще бъде равно на... Можеш да разделиш числата. Ще имаме 20 делено на 30, което ще бъде 2/3, и след това единиците ще бъдат моркови на растение. 2/3 моркови на растение. Моркови на растение. Целта на това, което току-що направих, е да видим какви ще бъдат единиците за реколтата от моркови. И ние виждаме, че единиците ще бъдат моркови на растение. Като поставям числа там и се надявам да добиеш представа за това, което току-що направихме. Както алгебрично преработваме числата, или математически преработваме числата, правим същото и с единиците. И когато се опитваме да намерим подходящата мерна единица за реколтата от моркови, за която не сме чували никога преди това видео, виждаме че моркови на растение е подходяща единица за измерване, а не моркови на растение на квадрат. Това щеше да бъде случаят, ако повдигахме на квадрат това P ето тук или растенията по квадратния корен от морковите. Щяхме да имаме това, ако имахме квадратен корен тук горе и не разделяхме на P, а го умножавахме по P. Основната идея, която можеш да видиш, е, че тази константа, това 2, не засяга това, което се случва с единиците. Това, което има значение, е как тези променливи са свързани една с друга. Вземаме променливата C и я делим на P. Така че независимо какви са единиците за C, разделяме тези единици на единиците за P и получаваме единиците за реколтата, моркови на растение.