Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:13

Видео транскрипция

Една катерица пресича пътя със скорост 12 фута в секунда. Тя трябва да пробяга 9 фута, за да премине от другата страна. Колко време ще отнеме на катерицата да пробяга 9 фута? Закръгли с точност до една стотна от секундата. Добре. Една кола е на разстояние 50 фута от катерицата. Това е задача с висок залог. Колата се е запътила към нея със скорост 100 фута в секунда. Колко време ще е нужно на колата да измине 50 фута? Закръгли до най-близката стотна от секундата. Ще успее ли катерицата да пресече 9 фута до другата страна на пътя, преди колата да стигне там? Определено залогът е голям, поне за катерицата. Нека отговорим на първия въпрос. Да пресметнем колко ще отнеме на катерицата да пробяга 9 фута. Да помислим малко. Катерицата... да напиша "катерица" тук... Катерицата трябва да измине 9 фута и искаме да намерим колко секунди ще са нужни за това. Така че на какво ще разделим или умножим тук? На 12? За да го намерим, можем да разгледаме мерните единици, като искаме да получим отговор в секунди. Искаме да намерим времето. Така че ще е чудесно, ако можем да умножим това по секундите... секунди на фут. След това футовете ще се съкратят и ще са ми останали секундите. Така, тук ни е казано, че катерицата може да бяга със скорост 12 фута в секунда, но търсим секунди на фут. Така че всяка секунда катерицата се движи със скорост 12 фута в секунда. И можем също да кажем, една секунда за всеки 12 фута. Така че нека го напишем така. Всъщност имаме реципрочната стойност на това, понеже единиците представляват такава реципрочна стойност. Един вид имаме 1 секунда за всеки 12 фута. Забележи, всичко, което направих, е, че взех тази информация тук, 12 фута/сек, и я записах като сек/фут, 12 фута за всяка 1 секунда, 1 секунда за всеки 12 фута. Полезното тук е, че това сега ще ми даде времето, което е нужно на катерицата в секунди. Така че футовете се съкращават с футовете, и ми остават 9 по 1/12, което е 9/12 секунди. 9/12 секунди е същото като 3/4 секунди, което е равно на 0,75 секунди, нужни на катерицата за пресичане на улицата. Нека сега помислим за колата. Така, обръщаме внимание на колата. Имаме абсолютно същата логика. Казано ни е, че колата е на разстояние 50 фута. Така че катерицата се опитва да пресече пътя по този начин. А колата е на 50 фута разстояние, движейки се така, и искаме да разберем дали катерицата ще оцелее. Така, колата е на разстояние 50 фута. Да, 50 фута са. Искаме да намерим времето, необходимо за изминаване на 50 фута. Пак ще го търсим в секунди, така че ще търсим секунди на фут. И ще искаме да умножим по секунди на фут... секунди на фут. Дадена ни е скоростта във футове на секунда. 100 фута/сек. И просто трябва да осъзнаем, че на 1 секунда има 100 фута или 1/100 секунди на фут. Пак да кажа, че това е тази информация, но взехме реципрочната ѝ стойност, понеже не искаме футове на секунда, искаме секунди на фут, и ако го направим, това се съкращава с това, и ни остават 50 върху 100 секунди. Тук имаме 50 върху 100, което е 0,50 секунди. И сега нека отговорим на въпроса, това е ситуация на живот и смърт за катерицата. Ще успее ли катерицата да пресече 9 фута през улицата, преди колата да стигне там? На катерицата ще са ѝ нужни 0,75 секунди, за да пресече, а на колата – само половин секунда. Така че колата ще стигне там, където катерицата пресича, преди катерицата да има шанса да измине целия път през улицата. Така че, за лош късмет на катерицата, отговорът е...не...