Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:47

Текстова задача с различни мерни единици: разходка с кола

Видео транскрипция

Твоята кола изминава 25 мили с един галон гориво, и искаш да пропътуваш 400 мили. В момента цената на горивото е 3 долара за галон. Каква ще е цената на горивото за твоето пътуване? Да видим, казва се, че отиваме на пътуване, дълго 400 мили. Първо бих искал да помислим колко галона гориво използваме. Щом разбера колко галона използвам, знам, че цената на галон е 3 долара, така че мога да умножа количеството галони по 3 долара. Нека намерим количеството галони. Това, което искам да умножа, са 400 мили. Възможно ли е да умножа това по милите за галон, които са 25? Или искам да умножа по галоните на миля? Ако умножа по галоните на миля, тогава ще получа... и умножавам това по 400, тогава ще получа количеството галони. Така, нека помислим за това. Искам да умножа това по... и ще запиша най-напред единиците, галони на миля, галоните на миля. А колко са галоните на миля? Имаме разход 25 мили на галон. Имаме 25 мили за всеки един галон, или можем да кажем, че имаме по един галон за всеки 25 мили. Така реално взех реципрочната стойност на 25 мили на галон, които направих 1 върху 25 галона на миля. Сега, какво получаваме, когато умножим тези два елемента? Целта беше да намерим колко галона ще използваме. Виждаме, че милите се съкращават с тези мили. И тогава имам 400 умножено по 1 върху 25 галона, което е равно на 400 делено на 25 галона. Така че това е равно на 400 върху 25 галона, което е равно на 400 върху 25, равно на 16 галона. Тук винаги е важно да се прави проверка, не само сляпо да съкращаваме единиците. Има ли това смисъл всъщност, това че 16 е много по-малко число от 400. Определено има и ако човек е зареждал гориво на кола, тогава ще усетим, че става дума за количеството, което съответства на около 16 галона. Колата ще измине 300 или 400 мили, ако... ако е добре заредена. Това се подразбира от опит, а също така и от дадените факти. Получаваме 25 мили на галон. И така, ще са нужно по-малко галони отколкото мили. И всичко това досега изглежда има смисъл. Но не сме отговорили на въпроса. Търси се каква ще е цената на моето пътуване. Сега тъкмо намерихме колко гориво ще използваме. Така че можем да използваме нашите 16 галона. За да намерим цената в долари, ще умножим това по долари на галон или галони на долар. Ако помислим за превръщане на единици, искаме да умножим по долари на галон. Мога да го запиша по следния начин. Мога да го запиша като долари на галон, всъщност нека запиша думата долар. Долари на галон. Единиците ще се съкратят. Смисъл има и когато, без значение от сумата долари на галон, умножа по количеството галони. И това ще ми каже каква ще е цената. Случва се всеки ден на колонката за гориво. Хей, цената е 3 долара на галон. Ще заредя с 16 галона. Имам 3 по 16. Така, нека го направим. Така че това са 3 долара за галон. Виждаме, че галоните се съкращават. И ни остават 16 по 3 долара. 16 по 3 долара, което е равно на 48 долара. И сме готови.