If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графики на функции с абсолютна стойност – преговор

Общият вид на една функция с абсолютна стойност е f(x)=a|x-h|+k. От този начин на представяне на функцията можем да чертаем графики. Тази статия разглежда как да чертаем графиките на функции с абсолютна стойност.
Общ вид на уравнение с абсолютна стойност:
f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start color #e07d10, a, end color #e07d10, vertical bar, x, minus, start color #11accd, h, end color #11accd, vertical bar, plus, start color #11accd, k, end color #11accd
Променливата start color #e07d10, a, end color #e07d10 ни показва с колко графиката се разпъва вертикално и дали е отворена нагоре или надолу. Променливите start color #11accd, h, end color #11accd и start color #11accd, k, end color #11accd ни показват с колко графиката се измества хоризонтално и вертикално.
Няколко примера:
Графиката на y=|x|
Графиката на y=3|x|
Графиката на y=-|x|
Графиката на y=|x+3|-2

Примерна задача 1

От нас се иска да начертаем графиката на:
f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, vertical bar, x, minus, 1, vertical bar, plus, 5
Първо нека го сравним с общия вид:
f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start color #e07d10, a, end color #e07d10, vertical bar, x, minus, start color #11accd, h, end color #11accd, vertical bar, plus, start color #11accd, k, end color #11accd
Стойността на start color #e07d10, a, end color #e07d10 е 1, така че графиката е отворена нагоре с наклон 1 (надясно от върха).
Стойността на start color #11accd, h, end color #11accd е 1, а стойността на start color #11accd, k, end color #11accd е 5, така че върхът на графиката е изместен с 1 надясно и 5 нагоре от началото на координатната система.
Накрая ето графиката на y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis:

Примерна задача 2

От нас се иска да начертаем графиката на:
f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 2, vertical bar, x, vertical bar, plus, 4
Първо нека го сравним с общия вид:
f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start color #e07d10, a, end color #e07d10, vertical bar, x, minus, start color #11accd, h, end color #11accd, vertical bar, plus, start color #11accd, k, end color #11accd
Стойността на start color #e07d10, a, end color #e07d10 е minus, 2, така че графиката е отворена надолу с наклон minus, 2 (надясно от върха).
Стойността на start color #11accd, h, end color #11accd е 0, а стойността на start color #11accd, k, end color #11accd е 4, така че върхът на графиката е изместен с 4 нагоре от началото на координатната система.
Накрая ето графиката на y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis:
Искаш ли да научиш повече за графиките с абсолютна стойност? Виж това видео.
Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.