If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графики на функции с абсолютна стойност – преговор

Общият вид на една функция с абсолютна стойност е f(x)=a|x-h|+k. От този начин на представяне на функцията можем да чертаем графики. Тази статия разглежда как да чертаем графиките на функции с абсолютна стойност.
Общ вид на уравнение с абсолютна стойност:
f(x)=a|xh|+k
Променливата a ни показва с колко графиката се разпъва вертикално и дали е отворена нагоре или надолу. Променливите h и k ни показват с колко графиката се измества хоризонтално и вертикално.
Няколко примера:
Графиката на y=|x|
Графиката на y=3|x|
Графиката на y=-|x|
Графиката на y=|x+3|-2

Примерна задача 1

От нас се иска да начертаем графиката на:
f(x)=|x1|+5
Първо нека го сравним с общия вид:
f(x)=a|xh|+k
Стойността на a е 1, така че графиката е отворена нагоре с наклон 1 (надясно от върха).
Стойността на h е 1, а стойността на k е 5, така че върхът на графиката е изместен с 1 надясно и 5 нагоре от началото на координатната система.
Накрая ето графиката на y=f(x):

Примерна задача 2

От нас се иска да начертаем графиката на:
f(x)=2|x|+4
Първо нека го сравним с общия вид:
f(x)=a|xh|+k
Стойността на a е 2, така че графиката е отворена надолу с наклон 2 (надясно от върха).
Стойността на h е 0, а стойността на k е 4, така че върхът на графиката е изместен с 4 нагоре от началото на координатната система.
Накрая ето графиката на y=f(x):
Искаш ли да научиш повече за графиките с абсолютна стойност? Виж това видео.
Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.