If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Словесни задачи за линейни уравнения

Словесни задачи за линейни уравнения.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато Куин се върнал от почивка, той включил отново отоплението в дома си и настроил температурата на максимално възможната стойност. Q представлява температурата в дома на Куин в градуси по Целзий след t минути. Това Q е равно на 15 плюс (0,4 по t). Колко е била температурата, когато Куин се е върнал от почивка? Постави видеото на пауза и опитай да решиш това самостоятелно. Питат ни каква е температурата, като може би това малко те обърква, може би приемаш t за температура. Но t е времето в минути. Температурата е Q. С Q означаваме температурата. Така че ни питат колко е Q, когато Куин се връща от почивка. Добре, значи Куин се връща от почивка, това е моментът t равно на 0. Това е все едно да попитаме каква е температурата Q, когато са минали нула минути. Ако погледнем първоначалното уравнение, виждаме, че Q е равно на 15 плюс 0,4 по изминалото време в минути. Значи времето t тук е нула. Тогава началната температура е била 15 градуса по Целзий. Ако познаваш вида на уравнението на права по дадени наклон и пресечна точка с оста у, можеш да разглеждаш температурата като равна на 0,4 по изминалото време плюс 15. Значи t = 0, остава ни само този член ето тук, който в много случаи наричаме ордината на пресечната точка с оста у. Какво се случва в самото начало, точно когато стойността по хоризонталата е равна на нула? Променливата по хоризонталата в този случай е изминалото време. С колко се увеличава температурата за една минута? Има няколко начина да разсъждаваме по това. Единият е да използваме, че това уравнение е във вида по ъглов коефициент и пресечна точка. Можем да разглеждаме 0,4 като ъглов коефициент или наклон. Това означава, че за една минута промяна на времето температурата ще се увеличи с 0,4 градуса по Целзий. Можеш да го разглеждаш по този начин. Можеш да направиш проверка с някои стойности. Можеш да опиташ да намериш колко е Q въз основа на t. Значи в момента t равно на 0, когато той си прибира вкъщи, изчислихме, че температурата е била 15 градуса по Целзий. Какво се случва, когато t е равно на 1? Температурата е равна на 15 плюс (0,4 по 1). Това е 15,4 градуса. Обърни внимание, че когато времето се увеличи с 1, температурата се увеличава с 0,4 градуса по Целзий, т.е. по наклона. Какво се случва, ако увеличим времето с още една минута, ако отидем от едно до две, тогава получаваме 15,8. Температурата се увеличава с още една стъпка от 0,4 градуса. С колко ще се увеличи температурата, ако Куин остави отоплението включено за 20 минути? Постави видеото на пауза и опитай да го решиш самостоятелно. Тук трябва да внимаваме. Не ни питат колко е температурата след 20 минути. Питат ни с колко ще се увеличи температурата, ако той остави отоплението да работи 20 минути. Ако просто искаме да знаем колко е температурата след 20 минути, тогава ще се запитаме: "Колко е Q, когато t е равно на 20?" Температурата ще бъде 15 плюс (0,4 по 20). 0,4 по 20 е 8. 8 плюс 15 е 23. Значи след 20 минути температурата е 23 градуса. Но в задачата не ни питат това. Питат ни с колко ще се увеличи температурата. От каква стойност тръгваме? В началото температурата е 15 градуса. След 20 минути тя достига до 23 градуса. Значи се увеличава с 8 градуса по Целзий. Друг начин да разглеждаме това е, че температурата се увеличава с тази стойност ето тук. Започваме от 15 градуса и след 20 минути увеличението е 0,4 по 20, което е 8 градуса по Целзий. И сме готови!