If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пресмятане числената стойност на изрази с една променлива

Една смесица от обяснения, примери и задачи за упражнение, за да можеш да пресмяташ изрази с една променлива за секунди!

Как да пресмятаме израз с една променлива

Да кажем, че искаме да пресметнем израза a+4. Първо трябва да знаем стойността на променливата a. За да пресметнем израза, когато a=1, просто заместваме a с 1:
a+4=1+4        Замести a с 1.=5
Значи изразът a+4 е равен на 5, когато a=1.
Можем също толкова лесно да пресметнем a+4, ако a=5:
a+4=5+4        Замести a с 5.=9
Значи изразът a+4 е равен на 9, ако a=5.

Пресмятане на израз с умножение

Задачата ти може да бъде "Пресметни 3x, ако x=5."
Обърни внимание как числото 3 е точно до променливата x в израза 3x. Това означава "3 по x". Причината, поради която правим това, е защото старият начин за показване на произведение със символа изглежда объркващо.
Добре, сега нека решим задачата:
3x=35        Замести x с 5.=15
Значи изразът 3x е равен на 15, ако x=5.

Нови начини за показване на умножение

Чакай малко! Забеляза ли, че написахме "3 по 5" като 35, вместо като 3×5? Използването на точка вместо знака × е друг начин за показване на умножение:
35=15
Можем също така да използваме скоби, за да покажем умножение:
3(5)=15
Нека обобщим новите начини за показване на умножение, които научихме.
Стар начинНов начин
С променлива3x3x
Без променлива3535 или 3(5)

Пресмятане на изрази, в които реда на действията има значение

За по-сложни изрази трябва да внимаваме с реда на операциите. Нека погледнем този пример:
Пресметни 5+3e, ако e=4.
5+3e=5+34        Замести e с 4.=5+12        Първо извърши умножението (поредност на операциите)=17
Значи изразът 5+3e е равен на 17 за e=4.
Обърни внимание, че трябва да внимаваш и да мислиш за реда на действията, когато изчисляваш. Чест грешен отговор е 32, което идва от събирането първо на 5 и 3, при което се получава 8, и след това умножаването на 8 по 4, което дава 32.

Да се упражняваме малко!

Задача 1
Пресметни израза 9z, ако z=4.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задачи с повишена трудност

Задача с повишена трудност 1
Пресметни ee5e, ако e=5.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.