If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна скорост на изменение - преглед

Преговори средната скорост на изменение и как да я прилагаш за решаването на задачи.

Какво е средна скорост на изменение?

Средната скорост на изменение на функцията f в интервала a, is less than or equal to, x, is less than or equal to, b е дадена с израза:
start fraction, f, left parenthesis, b, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, a, right parenthesis, divided by, b, minus, a, end fraction
Това е мярка, показваща с колко се променя функцията средно за единица в този интервал.
Това е производна от ъгловия коефициент на правата, свързваща крайните точки на интервала върху графиката на функцията.
Искаш ли да научиш повече за средната скорост на изменение? Виж това видео.

Как намираме средната скорост на изменение

Пример 1: Средна скорост на изменение от графика

Нека да намерим средната скорост на изменение на f в интервала 0, is less than or equal to, x, is less than or equal to, 9:
Можем да видим от графиката, че f, left parenthesis, 0, right parenthesis, equals, minus, 7 и f, left parenthesis, 9, right parenthesis, equals, 3.
Средна скорост на изменение=f(9)f(0)90=3(7)9=109\begin{aligned} \text{Средна скорост на изменение}&=\dfrac{f(9)-f(0)}{9-0} \\\\ &=\dfrac{3-(-7)}{9} \\\\ &=\dfrac{10}{9} \end{aligned}

Пример 2: Средна скорост на изменение от уравнение

Нека да намерим скоростта на изменение на g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, cubed, minus, 9, x за интервала 1, is less than or equal to, x, is less than or equal to, 6.
g, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals, 1, cubed, minus, 9, dot, 1, equals, minus, 8
g, left parenthesis, 6, right parenthesis, equals, 6, cubed, minus, 9, dot, 6, equals, 162
Средна скорост на изменение=g(6)g(1)61=162(8)5=34\begin{aligned} \text{Средна скорост на изменение}&=\dfrac{g(6)-g(1)}{6-1} \\\\ &=\dfrac{162-(-8)}{5} \\\\ &=34 \end{aligned}
Задача 1
  • Електричен ток
Каква е средната скорост на изменение g в интервала minus, 8, is less than or equal to, x, is less than or equal to, minus, 2?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.