If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне дали дадени стойности принадлежат на дефиниционното множество на дадена функция

Сал показва как можем да проверим дали дадена стойност принадлежи, или не принадлежи на дефиниционното множество на дадена функция.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В задачата се иска да определим за всяка от дадените стойности на х дали принадлежи на дефиниционното множество на функцията, или не. Това е дефиницията на функцията f(х) ето тук. Постави видеото на пауза и опитай да определиш това самостоятелно, а после ще го направим заедно. Добре, първо да преговорим набързо – ако х принадлежи на дефиниционното множество на функцията, това означава, че когато въведем х във функцията, тогава ще получим легитимна изходна стойност f(х). Но ако по някаква причина функцията не е определена за х, или е в някакво недефинирано състояние, тогава х може да не принадлежи на дефиниционното ѝ множество. Да проверим тези различни стойности. х равно на –5 дали е в дефиниционното множество на f? Да видим какво се случва, ако опитаме да изчислим f(–5)? Тогава в числителя получаваме –5 плюс 5. Навсякъде, където видим х, заместваме с –5. Значи това е –5 плюс 5, върху –5 минус 3, и в числителя получаваме 0, а в знаменателя получаваме –8. Първо виждаш тази нула, и това може малко да те разтревожи, но това е нула в числителя, така че целият израз става равен на нула, което е напълно легитимен резултат. Значи х = –5 принадлежи на дефиниционното множество. А какво да кажем за х = 0? Дали принадлежи на дефиниционното множество? Постави видеото на пауза и виж дали можеш да отговориш. f(0) ще е равно на – в числителя имаме 0 плюс 5, а в знаменателя имаме 0 минус 3. Това дава 5 в числителя и –3 в знаменателя. Това е равно на –5/3. Това е напълно легитимна стойност на функцията. Значи функцията е дефинирана за х = 0, тази стойност определено принадлежи на дефиниционното ѝ множество. Какво да кажем за х = 3? Постави видеото на пауза и отново опитай самостоятелно. Аз ще го направя ето тук. f(3) на колко ще е равно? Може би вече виждаш някакви предупредителни знаци за това какво ще се случи тук в знаменателя, но просто ще сметна всичко. В числителя получаваме 3 плюс 5. В знаменателя получаваме 3 минус 3. Това дава 8 върху 0. Колко е 8 делено на 0? Не знаем. Това е едно от удивителните неща в математиката. Ние не сме дефинирали какво се случва, когато делим нещо на нула. Значи 3 не принадлежи на дефиниционното множество. Функцията не е дефинирана тук, това не е част от дефиниционното множество. Да видим друг пример. "Определи за всяка стойност х дали принадлежи на дефиниционното множество или не." Постави видеото на пауза и опитай да отговориш за тези три стойности. Първо, когато х е равно на –3, получаваме ли легитимно g(х)? Да видим. g(–3), ако го сметнем, това става равно на корен квадратен от (3 по –3), което е равно на корен квадратен от –9. Това е просто корен квадратен от –9 и ние не знаем коя стойност да вземем. Значи това не принадлежи на дефиниционното множество. Какво да кажем за х = 0? g(0) е равно на корен квадратен от 3 по 0, което е равно на корен квадратен от нула, което е равно на нула, така че това е легитимен резултат. Тази стойност принадлежи на дефиниционното множество. А какво да кажем за g(2) или за х = 2? Дали получаваме легитимен резултат g(2)? g(2) е равно на корен квадратен от 3 по 2, което е равно на корен квадратен от 6, което е легитимен отговор. Значи х = 2 принадлежи на дефиниционното множество. Сега да видим последния пример. Дадена ни е функцията h(х) ето тук. Отново трябва да определим дали тези стойности на х принадлежат на дефиниционното множество на функцията. Постави видеото на пауза и виж дали можеш да отговориш самостоятелно. Добре, да видим първо h(–1). На колко ще е равно? Всяка стойност на х заместваме с –1, (–1 –5) на квадрат. Това е равно на (–6)^2, което е равно на +36, което е легитимен отговор, следователно тази стойност на х принадлежи на дефиниционното множество. Да видим 5. h(5) е равно на (5 – 5)^2. Може би това ще те притесни, защото тук виждаш нула, но това не е все едно да делим на нула. Тук просто повдигаме 0 на втора степен, което си е напълно легитимна операция. Нула на квадрат е просто нула, така че h(5) е дефинирано. Значи х = 5 принадлежи на дефиниционното множество. Какво ще кажем за h(10)? h(10) е равно на (10 – 5)^2, което е равно на 5^2, което е 25. Отново, получихме напълно легитимен отговор. Значи функцията е дефинирана за х = 10 и сме готови със задачата.