If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в обратните функции

Научи каква е обратната на дадена функция и как да изчислим обратните на функции, които са дадени в таблици или графики.
Обратните функции в най-общ смисъл са функции, които "се обръщат" една друга.
Тук например виждаме, че функция f отнася 1 до x, 2 до z и 3 до y.
Обратната функция на f, която означаваме с f1 (и се чете като "обратната на f"), ще обърне това нанасяне на точките. Функция f1 отнася x до 1, y до 3 и z до 2.
Задача за размисъл
Кое от следните е вярно твърдение?
Избери един отговор:

Определяне на обратни функции

Като цяло ако функция f отнася a до b, то тогава обратната функция f1 отнася b до a.
От тук получаваме официалното определение за обратни функции:

f(a)=bf1(b)=a

Нека разгледаме по-подробно това определение, като решим няколко примера.

Пример 1: Съпоставителна диаграма

Нека приемем, че функция h е определена чрез съпоставителната диаграма по-горе. Колко е h1(9)?

Решение

Дадена ни е информация за функция h и ни е зададен въпрос за функция h1. Тъй като обратните функции се обръщат взаимно, трябва да обърнем на обратно разсъжденията си.
По-конкретно за да намерим функция h1(9), можем да намерим аргумента на h, който съответства на стойността на функцията 9. Това е така, защото ако h1(9)=x, то тогава според определението за обратни функции h(x)=9.
От съпоставителната диаграма виждаме, че h(6)=9, така че h1(9)=6.

Провери знанията си

Задача 1
g1(3)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Пример 2: Графика

Това е графиката на функция g. Нека намерим колко е g1(7).

Решение

За да намерим g1(7), можем да намерим аргумента на g, който съответства на стойност на функцията 7. Това е така, защото ако g1(7)=x, тогава според определението за обратни функции g(x)=7.
Виждаме от графиката, че g(3)=7.
Следователно g1(7)=3.

Провери знанията си

Задача 2
Колко е h1(4)?
Избери един отговор:

Задача с повишена трудност
Като е дадено, че f(x)=3x2, колко е f1(7)?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Графично изобразяване

Примерите по-горе ни показаха връзката между дадена функция и нейната обратна, но има също и графична връзка между тях!
Разгледай функция f, която е дадена на графиката и в таблица със стойности.
   xf(x)
214
112
   0   1
   1   2
   2   4
Можем да обърнем аргументите и стойностите на функция f, за да намерим аргументите и стойностите на функция f1. Следователно ако имаме точката (a;b) на графиката на y=f(x), тогава точката (b;a) ще бъде на графиката на y=f1(x).
Това ни дава следната графика и таблица със стойности за f1.
   xf1(x)
142
121
   1   0
   2   1
   4   2
Гледайки двете графики заедно, виждаме, че графиката на y=f(x) и тази на y=f1(x) са отразени през правата y=x.
Това бъде така като цяло; графиката на дадена функция и нейната обратна са отражения през правата y=x.

Провери знанията си

Задача 3
Това е графиката на y=h(x).
Кой е най-добрият избор за графиката на функция y=h1(x)?
Избери един отговор:

Задача 4
Графиката на y=h(x) е отсечката, свързваща точките (5,1) и (2,7).
Придърпай крайните точки на плътната отсечка по-долу, за да начертаеш графиката на y=h1(x).

Защо това изследване е обратимо?

Може да изглежда своеволно да сме заинтересовани от обратните функции, но всъщност ги използваме постоянно!
Помисли за това, че уравнението C=59(F32) може да бъде използвано, за да превърнем температурата от градуси по Фаренхайт, F, в температура в градуси по Целзий, C.
Но да предположим, че искахме уравнение, което дава обратното – което превръща температурата от градуси по Целзий в температура с градуси по Фаренхайт. Това описва функцията F=95C+32 или обратната функция.
На по-просто ниво решаваме много уравнения чрез математически изчисления, като "изолираме променливата". Когато изолираме променливата от едната страна, ние "връщаме обратно" това, което е около нея. По този начин използваме идеята за обратни функции, за да решим уравненията.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.