If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Чертане на обратната на дадена линейна функция

На Сал е дадена отсечка на координатната равнина, и той чертае графиката на реципрочната стойност на функцията, представена от отсечката.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това тук е нашето упражнение за разбиране на обратните функции в Кан Академия. Това е добро упражнение, чрез което да се увериш, че разбираш обратните функции. Интерактивно е и можем да преместим тази права. Казват ни: "Графиката на h(х) е зелената прекъсната отсечка, показана по-долу." Това е това. "Завлачи крайните точки на отсечката по-долу, за да начертаеш графика на обратната функция на h(х)." Има два начина да се справим с това. Вероятно най-простият е да кажем: "Какво и на какво съпоставя h(х)?" Тази точка показва, че ако зададеш като аргумент -8 в h(х), h(-8) е 1, така че тя съпоставя -8 на 1. Обратната функция трябва да съпоставя 1 на -8. Нека поставим тази точка на графиката на обратната функция и нека преминем към другия край. На другия край на h(х), виждаме, че когато въведеш 3 в h(х), когато х = 3, h(х) = -4. Тази точка показва, че 3 съответства на -4. Тоест обратната функция ще съпоставя -4 на 3. Ако зададеш -4 като аргумент, тя трябва да изведе като резултат 3. След като взехме двете крайни точки на тази права и намерихме "обратното" съпоставяне, тук всъщност начертах графика на обратната функция. Друг начин да мислим за обратната функция е, ако начертаеш правата у = х, не мога да си използвам химикала тук, защото работя върху интернет страница, но ако си представиш правата у = х тези неща трябва да са симетрични спрямо правата у = х, понеже един начин да мислим за това е, че "обръщаш местата" на всички х и у. Ако начертаеш правата у = х, ако създадеш симетричен образ на зелената права спрямо правата у = х, тогава ще получиш старата права. Това ще се пренесе ето тук, а това ще се пренесе ето тук. Но и в двата случая сме готови. Начертахме графиката на обратната на h(х) функция.