If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разпознаване на функции от графики

Задача

На чертежа е показана цялата графика на една зависимост.
Представя ли функция дадената графика?
Избери един отговор: