If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично представяне на неравенства (x-y координатна система) преглед

Чертаем графиките на неравенства, както чертаем уравнения, но с една допълнителна стъпка на защриховане от едната страна на правата. Този урок представя през различни примери и ти дава шанс да се упражниш.
Графиката на едно линейно неравенство с две неизвестни изглежда по следния начин:
Тя представлява права и защрихована област от едната ѝ страна, която посочва кои двойки x-y са решения на неравенството.
В този случай виждаме, че началото на координатната система left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis е решение, защото се намира в защрихованата част, но точката left parenthesis, 4, ;, 4, right parenthesis не е решение, защото е извън защрихованата част.
Искаш ли видео урок за графичното представяне на неравенства? Виж това видео.

Пример 1

Искаме да начертаем графиката на 4, x, plus, 8, y, is less than or equal to, minus, 24.
Нека преобразуваме неравенството във вид по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с оста y:
4x+8y248y4x24y48x3y12x3\begin{aligned}4x+8y&\leq -24\\\\ 8y&\leq -4x-24\\\\ y&\leq-\dfrac{4}{8}x-3\\\\ y&\leq-\dfrac{1}{2}x-3 \end{aligned}
Забележка:
  • Защриховаме отдолу (не отгоре), защото y е по-малко от (или равно на) другата страна на неравенството.
  • Чертаем непрекъсната линия (не прекъсната), защото имаме неравенство от вида "или равно на". Непрекъснатата линия означава, че точките от правата са решения на неравенството.
Искаш ли да видиш друг пример, но под формата на видео? Виж това видео.

Пример 2

Искаме да начертаем графиката на minus, 12, x, minus, 4, y, is less than, 5.
Нека преобразуваме неравенството във вид по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с оста y:
12x4y<54y<12x+5y>3x54\begin{aligned}-12x-4y&< 5\\\\ -4y&< 12x+5\\\\ y&>-3x-\dfrac{5}{4} \end{aligned}
Забележка:
  • Защриховаме отгоре (не отдолу), защото y е по-голямо от другата страна на неравенството.
  • Чертаем прекъсната линия (не непрекъсната), защото неравенството не е от вида "или равно на". Прекъснатата линия означава, че точките от правата не са решения на неравенството.

Пример 3

Дадена ни е една графика и от нас се иска да напишем неравенството.
Гледайки правата, забелязваме че:
  • Пресечната точка с оста y е start color #7854ab, minus, 2, end color #7854ab
  • Ъгловият коефициент е start fraction, delta, y, divided by, delta, x, end fraction, equals, start fraction, 4, divided by, 1, end fraction, equals, start color #e07d10, 4, end color #e07d10
Видът на неравенството по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с оста y е:
y, space, question mark, space, start color #e07d10, 4, end color #e07d10, x, start color #7854ab, minus, 2, end color #7854ab
където "?" представлява неизвестният знак на неравенството.
Забележка:
  • Графиката е защрихована отгоре (не отдолу), следователно y е по-голямо от другата страна на неравенството.
  • Графиката има прекъсната линия (не непрекъсната), следователно неравенството не е от вида "или равно на".
Следователно трябва да използваме знака за по-голямо.
Отговорът:
y, is greater than, 4, x, minus, 2
Искаш ли да видиш друг пример, но като видео? Виж това видео.

Упражнение

Задача 1
  • Електричен ток
Коя графика представя 8, x, minus, 5, y, is less than, 3?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.