If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстова задача за писане на системи от неравенства

Сал изобразява текстова задача за печенето на кексчета и мъфини, като създава система от линейни неравенства.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

По условие за едно кексче са необходими 35 грама захар и 50 грама брашно. Нека да го подчертая. "За едно кексче са необходими 35 грама захар и 50 грама брашно." И след това е казано: "За един мъфин са необходими 30 грама захар." Нека подчертая и това. За един мъфин са необходими 30 грама захар и 65 грама брашно. Какво ще искат от нас да направим? Шона трябва да използва поне 460 грама захар. Нека подчертая това с различен цвят. "Шона трябва да използва поне 460 грама захар, за да направи кексчета и мъфини, като тя иска да използва най-много 970 грама брашно." Ще използвам друг цвят. "И тя иска да използва най-много 970 грама брашно. Да се състави система от неравенства, която представя условията на Шона. Нека С обозначава броя на кексчетата, които тя прави, а М броя на мъфините, които прави." "Състави неравенство, което представя ситуацията въз основа на грамовете захар." И така – ситуацията въз основа на грамовете захар. Това го подчертахме тук със зелено. Шона трябва да използва поне 460 грама захар, за да направи кексчета и мъфини. Да видим как можем да запишем това. Колко захар ще използва тя за кексчетата? Тук ни е казано, че тя има нужда от 35 грама захар за едно кексче. Така че количеството захар, което тя ще използва за всички кексчета, ще бъде 35 грама за кексче... нека го напиша малко по-ясно... 35 грама за кексче по броя на кексчетата. Така че това е колко захар общо ще използва тя за кексчетата. 35 грама за кексче по броя на кексчетата. А колко грама захар ще използва за мъфините? Това ще бъде 30 грама захар за един мъфин. Така че имаме плюс 30 грама захар за мъфин по броя на мъфините. Така че имаме по М. Това е общото количество захар за кексчетата. Това е общото количество захар за мъфините. И ако ги събереш заедно, това е общото количество захар, което тя използва. Съгласно условието тя трябва да използва поне 460 грама захар. Всичко тук е в грамове. Това трябва да бъде по-голямо или равно. Тя трябва да използва поне 460 грама захар, за да направи и двете. И така, това е. Можем просто да построим неравенство, което представя условието въз основа на грамовете захар, което е това условие тук. Сега да видим този следващ въпрос: "Състави неравенство, което представя условието въз основа на грамовете брашно." Добре, това е което тук подчертахме с оранжево. Тя трябва да използва най-много 970 грама брашно. Така че имаме не повече от 970 грама. Как ще изразим това като неравенство? Колко брашно ще използва за кексчетата? Тя използва по 50 грама брашно за кексче. 50 грама за кексче по броя на кексчетата. Това е количеството брашно, което тя ще използва за кексчетата. И след това за мъфините: тя използва 65 грама брашно за мъфин по броя на мъфините. Така че това е общото количество брашно, което тя ще използва. И това трябва да бъде по-малко или равно на 970 грама. По-малко или равно на 970. И сме готови. И по този начин, ако искаш, можеш да попиташ: "Кои двойки С и М удовлетворяват и двете неравенства?" И след това можеш да кажеш: "Добре, това е комбинацията от броя на кексчета и мъфини, които тя може направи, за да удовлетвори своите реални условия."