If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстова задача за чертане на системи от неравенства

Като е дадена графиката на неравенство с две неизвестни, което изобразява ситуация за рязане на зеленчуци, Сал намира дали има достатъчно време за нарязването им!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ксения иска да участва в състезание по рязане на броколи и моркови. Отнема ѝ еднакъв брой секунди да нареже един морков или една глава броколи. Целта ѝ е да нареже най-малко 20 зеленчука за време от 540 секунди. Графиката по-долу представя множеството от всички комбинации моркови и броколи. Неравенство А представя множеството от всички комбинации, които Ксения иска да нареже. Защото тя иска да нареже поне 20 зеленчука. И така, неравенството А представя това, че тя иска да нареже поне 20 зеленчука. Цялата тази синьо оцветена площ и дори правата, която е плътна, т.е. се включват и точките от правата. Това са всички варианти, в които тя реже поне 20 зеленчука, цялата тази синя площ, включително синята права. Неравенство В представя множеството от от всички комбинации, които тя може да нареже в рамките на определеното време. И така, неравенство В са всички комбинации, при които тя се вмества в определеното време и не използва повече от 540 секунди. Какъв е най-малкият брой моркови, които Ксения може да нареже и да постигне целта си? Спомни си, че тя иска да нареже поне 20 зеленчука. Искаш да се намираш в синята зона. Искаш да си в множеството от решенията за неравенство А, което е в синята площ или върху синята права. Тя иска да постигне целта си и да спази времевото ограничение. Но тя трябва да бъде и в рамките на множеството от решенията за неравенство В, така че тя също трябва да бъде в зелената площ или върху зелената права. Така че застъпването на двете, когато тя отговаря и на двете условия, това е цялата тази площ. Това е застъпването на двете множества от решения. В тази зона на застъпване къде е най-малкият брой моркови? Какъв е най-малкият брой моркови, които Ксения може да нареже, за да постигне целта си? Ако погледнем тук, най-малкият брой моркови... може да се изкушиш да кажеш: "20 моркова, то е в множеството на решението." Това е 20 моркова и нула глави броколи. Но ти можеш да намериш и комбинация, в която има дори още по-малко моркови. Можеш да отидеш чак до тази точка, защото не забравяй, че точките от правите също се включват в множествата на решението, защото те са плътни линии, а не прекъснати. Така че тази точка тук, 10 моркова и 10 глави броколи, всъщност отговарят на целта ѝ. Така че нека го запиша. 10 моркова и 10 глави броколи. Нека само да го напиша. 10 глави броколи. И така, това е най-малкото количество. Ако искаш да намериш по-малко от 10 моркова, във всеки от тези варианти няма да има застъпване. Ако търсиш има ли начин да нареже 9 моркова и погледнеш тук – при С равно на 9 няма застъпване между двете множества от решения. Така че минималното количество тук е точката на пресичане на тези две прави. 10 моркова и 10 глави броколи е комбинацията, при която тя реже минималния брой моркови, за да постигне и двете си цели: да бъде в рамките на времето и да нареже поне 20 зеленчука.