If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстова задача за решаване на неравенства с две неизвестни

Като е дадено неравенство с две неизвестни, което изобразява ситуация за поливане на растения, Сал намира колко растения могат да бъдат полети.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Езра обича градинарството. Всяко едно слънчогледово растение, което той полива, има нужда 0,7 литра вода, а всяка лилия, която той полива, има нужда от 0,5 литра вода. Езра има общо 11 литра вода за своите растения. В следното неравенство S представя броя на слънчогледите, а L представя броя на лилиите, които Езра може да полее. Да видим, дали в това има логика. Изглежда, че... Броят на слънчогледите е S и той трябва да използва 7/10 от литър за растение. Така че този първи член ето тук е колко вода е използвана за поливането на слънчогледите. Вторият член е колко вода е използвана за поливането на лилиите, защото той има нужда от половин литър за една лилия. И той има общо 11 литра. Така че сборът тук трябва да бъде по-малък или равен на 11. Добре. Езра полива 10 лилии. Така че L е равно на 10. Колко слънчогледи най-много може да полее той с оставащото количество вода? Нека помислим малко върху това. Имаме 0,7 по броя на слънчогледите, които той полива. Плюс... Ще приемем, че L е равно на 10. Той полива 10 лилии и за всяка от тях използва по половин литър. Така че 0,5 по 10 ще бъде 5. Ще имаме, че 5 литра поливат 10 лилии. И това трябва да бъде по-малко или равно на 11. Може да се опитаме да отделим S от лявата страна. Нека го направим. Броят на слънчогледите. Можем първо да извадим 5 от двете страни. Изваждаме 5 от двете страни. И ще останем от лявата страна само с 0,7 по S. Този израз е общото количество вода, което той ще използва за слънчогледите, което трябва да бъде по-малко или равно на... 11 минус 5 е равно на 6. И сега можем да разделим двете страни на 0,7. Като не трябва да променяме неравенството, защото разделяме на положително число, на 0,7. Ще получим S... S е по-малко или равно на 6 делено на 0,7. Или можем дори да го напишем като... можем да го напишем като... Това е 6 делено на 0,7. Нека напиша всичко като дроб. Това е същото като 6, делено на 7/10, което е равно на 6 по 10 върху 7, което е равно на 60/7 което е равно на... колко е това? 8 и 4/7. Така че S трябва да бъде по-малко от 8 и 4/7. Сега, приемайки че той... ние разсъждаваме само по отношение на целите растения... т.е. с цели числа, това са всъщност цели бройки растения. И така, ако S трябва да бъде по-малко от 8 и 4/7, колко слънчогледа най-много може да полее той с оставащото количество вода? Той може да полее най-много 8 растения. Ще приемем, че не може да се полее само част от дадено растение. Той или полива дадено нещо, или не го полива. Така че той ще полее 8 растения. Защото това е най-голямото цяло число, което е по-малко от 8 и 4/7. Това удовлетворява... Трябва да кажа, че това е по-малко или равно на 8 и 4/7.