If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на наклона и пресечните точки на правата в контекст

Упражнявай се да определяш дали в даден линеен модел стойностите на наклона и на пресечните точки на правата са необходими за отговор на въпрос в контекст.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Флин заел от сестра си някаква сума пари, която изплащал с течение на времето. Флин начертал зависимостта между изминалото време в седмици откакто е взел заема, и колко пари все още дължи на сестра си. Коя характеристика от графиката представя колко време е нужно на Флин, за да изплати заема? Спри видеото и виж дали можеш да решиш задачата самостоятелно. Сега да разгледаме всички предложени отговори. Първият отговор е наклонът. Наклонът ни казва каква е промяната във вертикална посока за дадена промяна в хоризонтална посока. Например, ако започнем ето тук, можем да видим, че когато изминава една седмица, отиваме от 1 седмица на 2 седмици, можем да видим, че заемът намалява. Намалява от 15 долара на 10 долара. Значи когато имаме промяна на времето +1 седмица заемът намалява с 5 долара. После същото се случва и през следващата седмица. Това е скоростта на изплащане на заема, това ни казва наклонът. Той е постоянен през целия период от време, затова имаме права, наклонът винаги е константа. Значи наклонът ни дава скоростта, с която заемът се изплаща, но това не е най-лесният начин да определим колко време ще отнеме на Флин да върне целия заем. Значи изключваме този отговор. Пресечната точка с оста х – в нея графиката пресича хоризонталната ос, която често се означава като оста х. Друг начин да си представим това, е, че това ни дава стойността на х, когато стойността по вертикалата, стойността на у, е равна на 0. Стойността на у е размерът на дължимите пари. Значи това ни казва колко време е изминало, когато вече не дължим повече пари, или когато Флин не дължи повече пари на сестра си. Точно това се търси в задачата. Колко време е нужно на Флин, за да върне заема? Точно това ни казва и пресечната точка с оста х. Ще му отнеме 4 седмици. След 4 седмици той вече няма да дължи пари на сестра си. Този отговор ми харесва, но искам да погледна и другите. Пресечната точка с оста у, това е точката, в която графиката пресича оста у ето тук. Това ни казва какво се случва, когато моментът е t = 0. В момента t = 0, когато хоризонталната променлива е равна на нула, виждаме, че Флин дължи 20 долара. Значи това не дава отговор на въпроса след колко време той ще върне заема. Това ни помага да определим каква сума дължи първоначално. Значи изключваме този отговор. Вече избрахме един отговор, така че изключваме варианта "Нито едно от горните".