If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Хоризонтални и вертикални прави

Решени примери за намиране на уравненията и ъгловите коефициенти на хоризонтални и вертикални прави.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Какво е уравнението на хоризонталната права, която минава през точката (-4; 6)? Нека просто го онагледим. Веднъж като го разбереш, няма да има нужда да чертаеш графика, но за целта на обяснението, може да е полезно. И така, (-4; 6), това ще бъде във втори квадрант. Ако това е оста х, това е оста у. Ще се придвижа до минус 4 в посоката на х. И така, 1, 2, 3, 4. Минус 4. И след това 1, 2, 3, 4, 5, 6 в посоката на у. Точката, която ни интересува, е точно ето тук. ( –4; 6) И какво е уравнението на хоризонталната права? Това е хоризонтална права. Тя ще минава точно наляво и надясно по този начин. Ето как всъщност ще изглежда правата. Какво е нейното уравнение? За всяка стойност на х, стойността на у е равна на 6. И това е уравнението: у = 6. Няма значение какво х въвеждаш тук, ще получаваш винаги у = 6. Това просто означава, че имаме константа тук. Така че уравнението е у= 6. Нека решим още една от тези задачи. Тук се пита какъв е ъгловият коефициент (наклонът) на правата у = –4? Нека я визуализираме. В бъдеще може да няма нужда да я чертаеш по този начин. Но нека просто начертаем отново осите. Оста х, оста у и наклонът на правата у = –4. Независимо какво х имаш, у ще бъде минус 4. Нека кажем, че минус 4 се намира ето тук. И така, правата е у = –4. Мога да я начертая по този начин. Какъв е ъгловият коефициент (наклонът) на тази права? Наклонът е промяната на у за дадена промяна на х. А тук няма значение каква е промяната в х, у не се променя. То остава при минус 4. Промяната на у върху промяната на х. Няма значение каква е промяната в х, промяната в у е винаги 0. Тя е константа. Така че наклонът тук ще бъде равен на 0. у не се променя, без значение с колко променяме х. Нека решим още една от тези задачи. Това е забавно. Сега ни питат какъв е ъгловият коефициент (наклонът) на правата х = –3. Нека я начертая. Ще начертая осите наистина бързо. Оста х, оста у. х = –3. Минус 1, минус 2, минус 3. И така, тази права ще изглежда... нека само... ще изглежда по следния начин. Няма значение какво у... или може да кажеш, че няма значение колко е у, х ще бъде равно на минус 3. Така че тя ще изглежда по следния начин. х = –3. И така, какъв е ъгловият коефициент (наклонът) тук? Тук той е неопределен. Всяка вертикална права има неопределен наклон. Не забравяй, че искаш да изчислиш каква е промяната на у за дадена промяна на х. Промяната на у към промяната на х. Можеш да помислиш за това. Какъв е наклонът, когато клониш към това... Някои хора биха казали, че това е може би безкрайност, може би е минус безкрайност. Но точно затова той е неопределен. Една вертикална права има неопределен наклон. Така че ще изберем неопределен. Нека решим още една. Какво е уравнението на вертикалната права, която минава през точката (-5; -2)? Нека го намеря без дори да чертая. Ще го начертая след това. Ако говорим за вертикал, ако говорим за вертикална права, това означава, че х не се променя. х не се променя. Ако говорим за хоризонтална права, тогава у не се променя. Така че ако х не се променя, това означава, че х е равно на някаква константна стойност. Добре, ако правата минава през точката (5; -2)... тоест ако има точка, в която х е равно на минус 5, и ако х никога не се променя, защото това е вертикална права, тогава уравнението е х = –5. Като можем да го начертаем, ако това ще ти е от полза. Нека го начертая. Трябва да се уверя, че това е права линия. Добре, имаме х и имаме у, имаме точката (-5; -2). И така: минус 1, 2, 3, 4, 5, минус 1, 2. Искаме да имаме вертикална права, която минава през тази точка. Тя просто ще минава право нагоре и надолу и ще изглежда по този начин. И забележи, че х никога не се променя. Няма значения колко е у, х е равно на минус 5. Това има неопределен наклон. Това е вертикална права. Уравнението ѝ е х = –5.