If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на права при дадени точка от правата и наклон

Упражнявай се да построяваш права, когато е даден нейният наклон и точка от правата.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието се иска да построим права, която има наклон –2, и минава през точката (4; –3). Тук имаме инструмента за чертане на Кан Академия, където просто трябва да намерим две точки от правата, . и после самият инструмент ще построи правата. Спри видеото на пауза, даже ако в момента нямаш достъп до този инструмент, макар, че той е достъпен на сайта на Кан Академия, но помисли как можеш да решиш тази задача. Ако имаш молив и хартия под ръка, ти препоръчвам да опиташ да начертаеш правата самостоятелно, преди да го направя с този инструмент. Добре, да го направим заедно. Знаем, че правата минава през точката (4;–3). . Това, предполагам, е лесната част, само трябва да намерим точката х =4 и у = –3. . Значи от началото на координатната система отиваме 4 деления надясно и три надолу. После трябва да още една точка. Ако намерим още една точка, тогава ще можем да начертаем правата. Подсказката тук е, че ни е дадено, че наклонът е –2. Единият начин да подходим към задачата е, че можем да вземем точка, която знаем, че лежи върху правата, и после фактът, че наклонът е –2, означава, че когато х нараства с 1, тогава у ще нарасне с 2. Промяната на у е –2. Това може да е друга точка от правата. Мога да я направя ето така – х отива нагоре с едно, от 4 до 5, тогава у отива... или у ще се промени с –2. Значи отиваме от –3 на –5. След като определихме две точки, остава само да начертаем правата, Друг начин да направим това, понеже понякога може да не ти стигне мястото върху листа, или пък инструментът може да не успее да се придвижи надясно за нарастването на х, тогава можем да използваме различен начин. Когато наклонът е –2, друг начин да решим това е, че ако х отива надолу с 1, ако х намалява с 1, тогава у нараства с 2. Защото – спомни си – наклонът е промяната на у върху промяната на х. Можеш да кажеш, че у се променя с +2, когато х се променя с –1, или може да кажеш, че когато х се променя с +1, у се променя с –2. Но и по двата начина се получава една и съща права. Обърни внимание, че правата е една и съща, когато използваме първия начин, когато х нараства с 1, а у слиза надолу с 2, това е съвсем същата права.