Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Текстови задачи с квадратни функции (разложен вид)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Рикардо хвърля камък от един мост във водата под него.
Височината на камъка (в метри над водата) x секунди след като Рикардо го хвърля е представена чрез функцията
w(x)=5(x8)(x+4)
Каква е максималната височина, която камъкът ще достигне?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
метра