If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на непълни квадратни уравнения - примери

Сал решава уравнението (x+3)²-4=0 и намира пресечните точки с оста x на f(x)=(x-2)²-9.

Видео транскрипция