Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Текстови задачи с квадратни функции (уравнение във вид с отделен точен квадрат, или "параболичен" вид)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Шинел има 100 метра ограда, с която да огради една правоъгълна градина.
Площта на градината (в квадратни метри) като функция на ширината на градината w (в метри) е дадена чрез:
A(w)=(w25)2+625
Каква ширина на страната ще доведе до максимална площ на градината?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
метра