If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Корени с по-голям коренен показател

Вече знаеш какво са квадратни и кубични корени, така че в тази статия ще разгърнем познанията ти, свързани с коренуване, до корени с по-голям коренен показател (корен n-ти).
Ако не знаеш какво представляват квадратен корен и кубичен корен, препоръчваме ти първо да прегледаш този урок.

Кратък преглед на квадратни и кубични корени

За да намерим квадратния корен на числото x, търсим число, което, повдигнато на втора степен, дава x. Например 3, squared, equals, 9, следователно казваме, че корен квадратен от 9, което се записва като square root of, 9, end square root, е 3.
3, squared, equals, 9, \Longleftrightarrow, 3, equals, square root of, 9, end square root
По сходен начин, за да намерим кубичния корен (или корен трети, 3 се нарича "коренен показател") от числото x, търсим число, което, повдигнато на трета степен, дава x. Например 2, cubed, equals, 8, следователно казваме, че корен трети от 8, което се записва като cube root of, 8, end cube root, е 2.
2, cubed, equals, 8, \Longleftrightarrow, 2, equals, cube root of, 8, end cube root

Корен четвърти

Да продължим нататък! За да намерим корен четвърти от числото x, търсим число, което, повдигнато на четвърта степен, дава x. Например 3, start superscript, 4, end superscript, equals, 81, следователно казваме, че корен четвърти от 81, което се записва като root, start index, 4, end index, е 3.
3, start superscript, 4, end superscript, equals, 81, \Longleftrightarrow, 3, equals, root, start index, 4, end index

Да се упражним в намирането на корен четвърти

Задача 1.1
 • Електричен ток
root, start index, 4, end index, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Корен пети

Приключението ни продължава! За да намерим корен пети от числото x, търсим число, което, повдигнато на пета степен, дава x. Например 2, start superscript, 5, end superscript, equals, 32, следователно казваме, че корен пети от 32, което се записва като root, start index, 5, end index, е 2.
2, start superscript, 5, end superscript, equals, 32, \Longleftrightarrow, 2, equals, root, start index, 5, end index

Да се упражним в намирането на корен пети

Задача 2.1
 • Електричен ток
root, start index, 5, end index, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Някои корени с още по-голям коренен показател

Можем да продължим по същия начин и да определим корен шести, корен седми и т.н. Например 3, start superscript, 6, end superscript, equals, 729, следователно корен шести от 729, или root, start index, 6, end index, е 3.

Да решим още няколко задачи за корени с по-голям коренен показател

Задача 3.1
 • Електричен ток
root, start index, 7, end index, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.