If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 2: Решаване на уравнения и неравенства

900 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел ще учим как се решават линейни уравнения и неравенства, които съдържат една променлива. Например ще решаваме уравнения като 2(x+3)=(4x-1)/2+7 и неравенства като 5x-2≥2(x-1).

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за Майсторство!