If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на метода на заместване (системи от уравнения)

Методът на заместване е начин на решаване на системи от уравнения. Тази статия разглежда този начин с множество примери и няколко задачи за упражнение, които да се опиташ да решиш сам.

Какво представлява методът на заместването?

Методът на заместване е техника за решаване на системи от линейни уравнения. Нека разгледаме няколко примера.

Пример 1

От нас се иска да решим следната система от уравнения:
3x+y=3x=y+3
Второто уравнение е решено за x, така че можем да заместим с израза y+3 на мястото на x в първото уравнение:
3x+y=33(y+3)+y=33y+9+y=32y=12y=6
Заместваме с тази стойност обратно в едно от първоначалните уравнения, да кажем в x=y+3, и намираме второто неизвестно:
x=y+3x=(6)+3x=3
Решението на системата от уравнения е x=3, y=6.
Можем да проверим решението си, като заместим тези числа обратно в първоначалните уравнения. Нека опитаме с 3x+y=3.
3x+y=33(3)+6=?39+6=?33=3
Да, решението ни е вярно.

Пример 2

От нас се иска да решим следната система от уравнения:
7x+10y=362x+y=9
За да използваме метода на заместване, трябва да намерим или x, или y в едно от уравненията. Нека намерим y във второто уравнение:
2x+y=9y=2x+9
Сега можем да заместим с израза 2x+9 на мястото на y в първото уравнение на системата:
7x+10y=367x+10(2x+9)=367x+20x+90=3627x+90=363x+10=43x=6x=2
Заместваме тази стойност обратно в първоначалните уравнения, да кажем в y=2x+9, и намираме другата променлива:
y=2x+9y=2(2)+9y=4+9y=5
Решението на системата от уравнения е x=2, y=5.
Искаш ли да научиш повече за метода на заместване? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Реши следната система от уравнения.
5x+4y=3x=2y15
x=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
y=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.