If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на мерните единици при решаване на текстови задачи: Фабрика за играчки

В текстовите задачи, в които се използват различни величини, можем да използваме мерните единици за насочване на нашето решение. В това видео намираме стойността на играчките, произведени в една фабрика, което включва използването на различни количествени данни, не всички от които са ни нужни в конкретния пример. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено ни е, че една фабрика произвежда играчки, които продава по десет долара парчето. Във фабриката работят 40 работника, всеки от които произвежда по 25 играчки на ден. Фабриката работи пет дни в седмицата. Каква е общата стойност на играчките, които фабриката произвежда за един ден? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно. Сега да помислим какво се случва за един ден, даже преди да разгледаме какво ни е дадено. Ако намерим стойността на една играчка, и после умножим тази стойност по броя на играчките, които са произведени за един ден, тогава ще знаем общата стойност на произведените играчки. Да видим дали са ни дали тази информация. Дадено ни е, че стойността на една играчка е 10 долара, което можем да запишем по следния начин. 10 долара за една играчка. После ни е дадено, че или ни е дадена информацията, нужна за да пресметнем колко е стойността на играчките, произведени за един ден. Има 40 работници, всеки от които произвежда 25 играчки на ден. Значи количеството играчки, произведени за един ден, е равно на 40 работника по 25 играчки на работник. Можем да кажем 25 играчки на работник на ден, което прави малко сложна мерната ни единица. Но целият този израз се отнася за един ден. Значи общият брой играчки, произведени за един ден, е равен на произведението на тези множители. Можем да кажем, че мерната единица е подходяща, за да сме сигурни, че се движим в правилната посока. Играчките в знаменателя се съкращават с играчките в числителя; работниците, когато умножа по техния брой, това е в числителя, това е в знаменателя. Значи работниците се съкращават. Остават ни 10 по 40, по 25, долара. Ние искаме да получим стойността в долари. Значи тя е равна на – 10 по 40 дава 400, после 400 по 25, да видим, това е 4 по 25 е 100, значи това е 100 по 100, което е равно на 10 000. Мерната единица е долари. Сега може би ти прави впечатление, че не сме използвали цялата информация, която е дадена в условието. Не сме използвали това, че фабриката работи 5 дни в седмицата. Но тази информация не ни е необходима. Тя щеше да ни е нужна, ако се търсеше общата стойност на играчките, които фабриката произвежда за една седмица. Тогава щяхме да кажем, че стойността им за един ден е 10 000 долара, можем даже да запишем 10 000 долара на ден, а после да умножим тази стойност по 5 дни в седмицата. Това щеше да ни даде общата стойност на произведените играчки за една седмица. Но не ни задават такъв въпрос, така че тази информация не ни е нужна, няма да изчисляваме тази стойност. Това просто е допълнителна информация, вероятно за да опитат да ни объркат.