Алгебра II

Започни

Комбиниране на функции
Нека научим как да вземем две основни функции и ги комбинираме в нова функция, която е тяхна сума, разлика, произведение или частно.
Започни да учиш