Основно съдържание

Уравнения и функции за напреднали

Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за майсторство!

За този урок

Решавай уравнения за напреднали като начертаеш графиките им. Разтълкувай сложните характеристики на функции (като симетрия, поведение в краищата и периодичност) по отношение на техния контекст и сравни характеристиките на различни видове функции.