Уравнения и функции за напреднали

За този урок

Решавай уравнения за напреднали като начертаеш графиките им. Разтълкувай сложните характеристики на функции (като симетрия, поведение в краищата и периодичност) по отношение на техния контекст и сравни характеристиките на различни видове функции.