Степени и логаритми

Упражнения

Използвай свойствата на логаритмитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи за логаритмите, които са обратното на степенните показатели. Използвай логаритми, за да решиш различни уравнения. След това анализирай логаритмичните и показателните функции, и техните графики.