Основно съдържание

Решавай експоненциални уравнения, използвайки свойствата на степенните показатели (разширено)