Конични сечения

За този урок

Научи за две основни конични сечения и техните уравнения: кръг и парабола.