Основно съдържание
Научи какво представлява комплексната равнина и как се използва за представяне на комплексни числа.