If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:17

Чертане на обратната на дадена линейна функция

Видео транскрипция

Това тук е нашето упражнение за разбиране на обратните функции в Кан Академия. Това е добро упражнение, чрез което да се увериш, че разбираш обратните функции. Интерактивно е и можем да преместим тази права. Казват ни: "Графиката на h(х) е зелената прекъсната отсечка, показана по-долу." Това е това. "Завлачи крайните точки на отсечката по-долу, за да начертаеш графика на обратната функция на h(х)." Има два начина да се справим с това. Вероятно най-простият е да кажем: "Какво и на какво съпоставя h(х)?" Тази точка показва, че ако зададеш като аргумент -8 в h(х), h(-8) е 1, така че тя съпоставя -8 на 1. Обратната функция трябва да съпоставя 1 на -8. Нека поставим тази точка на графиката на обратната функция и нека преминем към другия край. На другия край на h(х), виждаме, че когато въведеш 3 в h(х), когато х = 3, h(х) = -4. Тази точка показва, че 3 съответства на -4. Тоест обратната функция ще съпоставя -4 на 3. Ако зададеш -4 като аргумент, тя трябва да изведе като резултат 3. След като взехме двете крайни точки на тази права и намерихме "обратното" съпоставяне, тук всъщност начертах графика на обратната функция. Друг начин да мислим за обратната функция е, ако начертаеш правата у = х, не мога да си използвам химикала тук, защото работя върху интернет страница, но ако си представиш правата у = х тези неща трябва да са симетрични спрямо правата у = х, понеже един начин да мислим за това е, че "обръщаш местата" на всички х и у. Ако начертаеш правата у = х, ако създадеш симетричен образ на зелената права спрямо правата у = х, тогава ще получиш старата права. Това ще се пренесе ето тук, а това ще се пренесе ето тук. Но и в двата случая сме готови. Начертахме графиката на обратната на h(х) функция.