Основно съдържание

Многочлени

Упражнения
Въведение в разлагане на квадратни изразиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на квадратни изрази чрез групиранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на многочлени (1)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на многочлени (2)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Въведение в разлика от квадратиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлика от квадратиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Точни квадратиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на полиноми: специални произведенияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 900 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1800 точки за майсторство!

За този урок

Научи как да преработваш полиноми, за да докажеш тъждества и намери корените на тези полиноми. Използвай тези знания, за да решаваш уравнения с полиноми и да чертаеш полиномни функции. Научи за симетрията на функции.