Основно съдържание
Научи какво е поведението в краищата на даден полином и как можем да го намерим от уравнението на полинома.