Взаимовръзки чрез корени

За този урок

В тази тема ще научим как да решаваме радикални уравнения (които съдържат изрази под корен), докато избягваме чуждите корени. Ще научиш също и как да чертаеш радикални функции.