Рационални взаимовръзки

Учи

Упражнения

Опростяване на рационални изрази: общи едночленни делителиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Опростяване на рационални изрази: общи биномни множителиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Опростяване на рационални изрази (разширено)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Умножаване и делене на рационални изрази (основи)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножаване и делене на рационални изразиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножаване и делене на рационални изрази (разширено)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Учи

Упражнения

Събиране и изваждане рационални изрази: еднакви знаменателиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събирай и изваждай рационални изрази: с различни знаменателиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Най-малко общо кратноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане на рационални изрази: с разложени знаменателиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране и изваждане на рационални изразиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Графики на рационални функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Анализиране на структура с рационални изразиОтговори вярно на 4 от 5 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Рационалните изрази са като дроби, но вместо цели числа в числителя и знаменателя, имаме най-различни изрази! Нека научим как да работим с такива изрази. А именно да ги опростяваме, събираме, изваждаме, умножаваме и делим (много подобно на дроби!). След това нека решим няколко уравнения с рационални изрази в тях и анализираме поведението на рационалните функции.