Основно съдържание

Въведение към събиране и изваждане на рационални изрази

Научи как да събереш или извадиш два рационални израза в един пример.

Събиране и изваждане на рационални изрази