Текущ час:0:00Обща продължителност:17:36

Видео транскрипция

В това видео искам да разгледаме математиката, която стои зад ипотечните кредити. И това няма да е точно видео за финансите. Всъщност е доста по-математическо. Но поне в моето съзнание е един от най-фундаменталните въпроси, който, поне в моята глава, се върти от доста време. Знаеш, теглим тези заеми, за да си купим домове. Да кажем, че си изтеглил 200 000 долара ипотечен кредит. Той е обезпечен от твоя дом. Ще го изплащаш 30 години, или можем да кажем, че това са 360 месеца. Защото, ако нормално го изплащаш всеки месец, лихвата се начислява всеки месец. И да кажем, че плащаш 6% лихва. Това е годишна лихва и обикновено се разпределя на месечна база - т.е. 6%, делено на 12. Тоест говорим за 0.5% на месец. Когато теглиш такъв кредит, твоят кредитен агент или банкерът ти, ще погледне една таблица, или ще въведе цифрите в някаква компютърна програма. И ще ти каже - "Ето това трябва да плащаш – 1200 долара на месец." И, ако изплащаш тези 1200 долара на месец в продължение на 360 месеца, в края на тези 360 месеца ще си изплатил 200-те хиляди долара, плюс лихвите, които са се получили. Но тази цифра не се получава така лесно. Нека покажем пример как всъщност работи ипотекирането. В ден нула ти имаш 200 000 долара заем. Не изплащаш никакви вноски. Ще изплатиш първата си вноска след месец, считано от днес.