Тригонометрия

За този урок

Научи повече за определението на прости тригонометрични функции (sin(x), cos(x) и tan(x)), и използвай по-сложни тригонометрични функции за различни цели.