If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към имагинерни числа

Научи какво представлява имагинерната единица i, какво са имагинерните числа и квадратните корени от отрицателни числа.
В обучението си по математика може би забеляза, че някои квадратни уравнения нямат никакви решения реални числа.
Например ако можеш опитай, но никога няма да успееш да намериш решение, което да е реално число на уравнението x2=1. Това е така, защото е невъзможно да повдигнеш на квадрат реално число и да получиш отрицателно число!
Обаче решение на уравнението x2=1 не съществува в една нова числова система, наречена система от комплексни числа.

Имагинерната единица

Гръбнакът на тази нова система е имагинерната единица или числото i.
Следното важи за числото i:
 • i=1
 • i2=1
Второто свойство ни показва, че числото i е наистина решение на уравнението x2=1. Предното нерешено уравнение сега може да се реши с помощта на имагинерната единица!

Чисто имагинерни числа

Числото i по никакъв начин не е само! Намирайки кратните на тази имагинерна единица, можем да създадем безкрайно много чисти имагинерни числа.
Например 3i, i5 и 12i са всичките примери за чисти имагинерни числа или числа от вида bi, където b е ненулево реално число.
Изчисляването на квадратите от тези числа хвърлят някаква светлина върху въпроса, как са свързани с реалните числа. Нека изследваме това с повдигането на квадрат на числото 3i. Характеристиките на имагинерните степенни показатели остават еднакви, така че можем да повдигнем на квадрат 3i точно както си го представяме.
(3i)2=32i2=9i2
Използвайки факта, че i2=1, можем да опростим това допълнително, както е показано.
(3i)2=9i2=9(1)=9
Фактът, че (3i)2=9 означава, че 3i е квадратен корен от 9.

Провери знанията си

Колко е (4i)2?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Кое от следните е корен квадратен от 16?
Избери един отговор:

По този начин виждаме, че чисто имагинерните числа са квадратни корени от отрицателни числа!

Опростяване на чисто имагинерни числа

Таблицата по-долу показва примери за чисто имагинерни числа в не опростен и в опростен вид.
Не опростен видОпростен вид
93i
5i5
14412i
Но как опростяваме тези чисто имагинерни числа?
Нека разгледаме отблизо първия пример и видим дали можем да го разберем в процеса на опростяването.
Първоначална равностойностПроцес на разсъждения
9=3iКвадратният корен от 9 е имагинерно число. Квадратният корен от 9 е 3, така че корен квадратен от минус 9 е 3 имагинерни единици или 3i.
Следното свойство обяснява по-горния "процес на разсъждения" в математически контекст.
За a>0, a=ia
Ако свържем всичко с това, което вече знаем за опростяването на числа под корен, можем да опростим всички чисто имагинерни числа. Нека разгледаме един пример.

Пример

Опрости 18.

Решение

Нека първо обърнем внимание, че 18 е имагинерно число, тъй като то е корен квадратен от отрицателно число. Следователно можем да започнем като напишем 18 като i18.
След това нека опростим 18, като използваме това, което вече знаем за опростяването на числа под корен.
Решението е показано по-долу.
18=i18За a>0a=ia=i929 е делител точен квадрат на 18=i92ab=ab когато a,b0=i329=3=3i2Умножението е комутативно
От тук следва, че 18=3i2.

Нека се упражним с няколко задачи

Задача 1

Опрости 25.

Задача 2

Опрости 10.

Задача 3

Опрости 24.

Защо все пак има имагинерни числа?

Отговорът е прост. Имагинерната единица i ни позволява да намерим решенията на много уравнения, коти нямат решения реални числа.
Това може да изглежда странно, но всъщност е много често използвано за уравнения, които са не решими в една числова система, но решими в друга, по-обща числова система.
Ето няколко примера с които може да си по-запознат.
 • Само с броимите числа не можем да решим x+8=1; за това ни трябват целите числа!
 • Само с целите числа не можем да решим 3x1=0; за това ни трябват рационални числа!
 • Само с рационални числа не можем да решим x2=2. Въведи ирационалните числа и системата с реални числа!
Така че само с реалните числа не можем да решим x2=1. За това ни трябват имагинерни числа!
Като продължиш да учиш математика, ще започнеш да виждаш важността на тези числа.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.